แตงไทย (บะแต๋งลาย) ผลไม้ขึ้นชื่ออีกอย่างของจังหวัดน่าน

แตงไทย ผลไม้ขึ้นชื่ออีกอย่างของจังหวัดน่าน โดยจะปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวสวนนิยมปลูกในไร่ข้าวเพราะว่าสามารถดูแลง่าย และแตงไทยจะสุกก่อนที่ข้าวจะออกรวง ดังนั้นจึงสามารถเก็บแตงไทยออกขายได้โดยไม่กระทบกับต้นข้าว ซึ่งโดยปกติแตงไทยเมืองน่านจะสุกในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม

แตงไทยเมืองน่านจะมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ส่วนมากจะนำไปทานทานสดๆ หรือนำไปทำของหวานเช่น แตงไทยน้ำกะทิ ขนมแตงไทย เป็นต้น

แตงไทยในไร่ข้าวเหนียว จังหวัดน่าน

ผลแตงไทยเมื่อผ่าครึ่งจะมีลักษณะนี้

แตงไทยในไร่ข้าวเหนียว จังหวัดน่าน

แตงไทยเมืองน่าน

แตงไทยในไร่ข้าวเหนียว จังหวัดน่าน

เตรียมพร้อมทำแตงไทยน้ำกะทิ

แตงไทยในไร่ข้าวเหนียว จังหวัดน่าน

ไร่ข้าวที่ใช้ปลูกแตงไทย โดยจะผสมเมล็ดแตงไทยไปกับเมล็ดข้าวตอนที่ปลูก

แตงไทยในไร่ข้าวเหนียว จังหวัดน่าน

ลูกแตงไทยขณะที่ยังไม่สุก