ลำห้วยเขียว ลำธารสายเล็กๆ ที่กำลังจะแห้งขอด

“ห้วยเขียว” ลำธารสายเล็กๆ ที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ขุนเขียว ไหลออกไปบรรจบกับแม่น้ำว้า ที่ท่าเขียว หมู่บ้านห้วยสอน เมื่อก่อนป่าแถบนี้อุดมสมบูรณ์มาก ทำให้ห้วยเขียวมีน้ำไหลตลอดปี แต่ช่วงหลังมานี้หลังจากที่ป่าไม้บริเวณขุนเขียวถูกทำลายมากขึ้น ทำให้ห้วยเขียวมีสถาพที่ไม่เหมือนเดิม

ในช่วงฤดูฝน เวลาที่ฝนตกหนักๆ ห้วยเขียวจะเปลี่ยนจากสายธารเล็กๆ กลายเป็นน้ำป่าไหลเชี่ยว จนกัดเซาะที่ทำกินจนเป็นตลิ่งสูงชันตามรูป ส่วนเวลาหน้าแล้งลำห้วยแห่งนี้กลับแห้งขอด เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่คอยอุ้มน้ำเอาไว้

ลำห้วยเขียว แม่น้ำว้า จ.น่าน

ลำห้วยเขียว แม่น้ำว้า จ.น่าน

ลำห้วยเขียว แม่น้ำว้า จ.น่าน

ไร่ข้าวโพด กับแปลงผักกาดริมลำห้วยเขียว ในช่วงฤดูฝน

ลำห้วยเขียว แม่นำว้า

ไร่ข้าวริมลำห้วยเขียว

ลำห้วยเขียว แม่น้ำว้า จ.น่าน

ฝายกั้นน้ำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา

แม่น้ำว้า สายน้ำที่อยู่คู่กับคนจังหวัดน่านมายาวนาน

ลำน้ำว้า หรือ แม่น้ำว้า มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาบริเวณพื้นที่หมู่บ้านน้ำว้า ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไหลลัดเลาะผ่านพื้นที่ อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม จนไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ อำเภอเวียงสา ณ บริเวณพึ้นที่รอยต่อสามตำบลของอำเภอเวียงสา อันได้แก่ ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง และ ตำบลกลางเวียง ชึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่า “สบว้า” รวมระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร โดยได้ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน รวม 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติแม่จริม

ลำน้ำว้าแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ น้ำว้าตอนบน น้ำว้าตอนกลาง และน้ำว้าตอนล่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาผจญภัยในรูปแบบการล่องแก่ง ข้อมูลจากวิกิพีเดีย

แม่น้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แม่น้ำว้า ช่วงเหนือหมู่บ้านห้วยสอน แม่น้ำว้า บริเวณที่ไหลผ่านบ้านห้วยสอน ตรงต้นไม้สีเขียวขวามือ เป็นปากลำห้วยเขียว เป็นลำห้วยที่เกิดจากตาน้ำที่ขุนเขียว ดังนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าท่าเขียว ช่วงไม่กี่มานี้เกิดน้ำท่วมใหญ่จนกัดเซาะตลิ่งออกไป ทำให้ไม่สามารถลงอาบน้ำได้แล้ว

แม่น้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แม่น้ำว้า ช่วงเหนือบ้านหาดไร่ บริเวณใกล้ๆ กับ หนองนูน

แม่น้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แม่น้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เขื่อนน้ำว้า บ้านหาดไร่

แม่น้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ชาวบ้านเรียกแก่งหลวง) เป็นแก่งน้ำว้าช่วงปลาย ที่คนนิยมมาล่องแก่งกัน จุดนี้มีสถานที่ให้กางเต้นท์นอนด้วย ทางเข้าอยู่ที่หมู่บ้านห้วยทรายมูล

แม่น้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แม่น้ำว้า ช่วงที่ไหลผ่านบ้านห้วยสอน อำเภอเวียงสา

แม่น้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แม่น้ำว้า ช่วงที่ไหลผ่านบ้านห้วยสอน อำเภอเวียงสา