ลำห้วยเขียว ลำธารสายเล็กๆ ที่กำลังจะแห้งขอด

“ห้วยเขียว” ลำธารสายเล็กๆ ที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ขุนเขียว ไหลออกไปบรรจบกับแม่น้ำว้า ที่ท่าเขียว หมู่บ้านห้วยสอน เมื่อก่อนป่าแถบนี้อุดมสมบูรณ์มาก ทำให้ห้วยเขียวมีน้ำไหลตลอดปี แต่ช่วงหลังมานี้หลังจากที่ป่าไม้บริเวณขุนเขียวถูกทำลายมากขึ้น ทำให้ห้วยเขียวมีสถาพที่ไม่เหมือนเดิม

ในช่วงฤดูฝน เวลาที่ฝนตกหนักๆ ห้วยเขียวจะเปลี่ยนจากสายธารเล็กๆ กลายเป็นน้ำป่าไหลเชี่ยว จนกัดเซาะที่ทำกินจนเป็นตลิ่งสูงชันตามรูป ส่วนเวลาหน้าแล้งลำห้วยแห่งนี้กลับแห้งขอด เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่คอยอุ้มน้ำเอาไว้

ลำห้วยเขียว แม่น้ำว้า จ.น่าน

ลำห้วยเขียว แม่น้ำว้า จ.น่าน

ลำห้วยเขียว แม่น้ำว้า จ.น่าน

ไร่ข้าวโพด กับแปลงผักกาดริมลำห้วยเขียว ในช่วงฤดูฝน

ลำห้วยเขียว แม่นำว้า

ไร่ข้าวริมลำห้วยเขียว

ลำห้วยเขียว แม่น้ำว้า จ.น่าน

ฝายกั้นน้ำ โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา